Call Center- що е то и с какво сме различни?

Кол център е отдел или специализирана в тази дейност организация, чиито служители ( наричани още оператори ) обработват входящи и изходящи телефонни разговори с потенциални и настоящи клиенти.

Обработването е процеса при който, според зададените цели, операторите приемат или инициират разговори с клиенти.

Tele Sky, като фирма предоставяща тази услуга устремено  работи в посока „удовлетвореност на клиента“, което ще рече , че детайлно  проучваме таргет групата и прилагаме индивидуален психологически и речеви подход за всеки клиент. Tака те  не се чувстват притиснати, а напротив- залагаме на преживяването , чувството за загриженост на „човек към човека“ и привкуса след разговора е положителен.

Всички ние в забързаното си ежедневие преминахме към един така изискан и нереален служебен тон на загриженост, който все повече дразни при предлагането на услуги и продукти. Избягайте от това и ни потърсете за повече информация.

Ние ще ви предложим :

  1. Иновативен подход на обслужване чрез кол център.
  2. Оптимизиране на човешкия ресур и финансови разходи.
  3. Ръст на продажбите и повишаване на качеството на комукацията с Вашите клиенти.
  4. Обратна връзка от клиенти и проучване на нивото на обслужване.