Телемаркетинг-най-бързия начин да развиеш своя бизнес

Приоритет на всеки бизнес, който иска да се развива е да разшири максимално бързо своя кръг от клиенти. Най-популярният и ефективен начин до днес си остава  телемаркетингът. За метода на работа и предимствата на услугата ще говорим в статията днес.

 Що е то „телемаркетинг“ или кратко представяне на метода на работа:

Телемаркетингът е маркетинг от разстояние, като контактът се осъществява по телефона. Първоначално се прави подбор и селекция на потенциални клиенти- изграждане на база данни. Тази стъпка е най-сложна и трудоемка, тъй като изисква доста време и добра подготовка. След това всеки един контакт от тази база се прозвънява. Проверява се интереса на клиента и според предварителното проучване, се предлага точната услуга или продукт.

Тук много важна е ролята на телемаркетьора или така наречените „кол център агенти/оператори“. Те трябва да са максимално добре обучени в речеви и психологически методи за водене на разговор, като на равно с това и максимално добре да познават спецификите на продукта/услугата която предлагат. Телемаркетьорът трябва да подхожда с професионализъм към въпросите, притесненията и дори емоциите на всеки отделен човек за  да ги преодолее и да покаже всички предимства и положителни страни на предлагания продукт/услуга.

 Основни дейсноти на телемаркетинг отдела: 

 • Продажби по телефона- атрактивно предлагане на продукти и услуги;
 • Насрочване на срещи- за търговски отдел или директно мениджърски, според заложената цел;
 • Техническа поддръжка- за фирми от IT индустрията например;
 • Изграждане на база данни – според определена икономическа дейност, насоченост и др.

Предимства от ползване на телемаркетинг услуги:

 • Изградена база клиенти, които биха имали интерес към точно твоя продукт/услуга;
 • Спестяване на време, енергия и пътувания;
 • Професионално и качествено предлагане на твоя продукт/услуга ;
 • Бързи директни продажби;
 • Бърз растеж във финансовите показатели с минимална инвестиция;
 • Разрастване на бизнеса за кратки срокове;
 • Повече време за теб!

Ние от Телескай, предлагаме телемаркетинг услуги за фирми от застрахователния сектор, както и такива развиващи своята дейност в информационно технологичната индустрия. Като доказан професионалист в тази сфера, изградихме и услуга за обучение на служители за кол център. Нашата „Академия за кол център“ предлага висококачествено обучение на кадри в сферата с цел професионално  и адекватно обслужване на обществото- нашите клиенти.

Оставаме на разположение за теб!