TЗа Вас предлагаме:

1.Кол център: Базиран на най-ново поколение процес за директно обслужване с цел продажба, залагаме на екип от професионалисти обучени професионално на речеви и психологически подходи за постигане на заложената крайна цел.

Входящи обаждания

Изходящи обаждания

Директни продажби

Следпродажбено облсужване

Социологически проучвания

2. Дигитален маркетинг:
Дигиталният Маркетинг е цялостната оптимизация в пространстовото на даден бранд, използват се всички възможни цифрови канали за разпространение на продуктите и услугите. Един от най-разпространения подход за прилагане на Дигитален Маркетинг е дисплейната реклама, която е основен източник на продажби на голяма част от компаниите.

3.Маркетинг услуги:
Маркетинг услугите включват и постоянни имейл кампании с подсигурена от нас база данни. Предварителното маркетингово проучване е задължителна част от услугата, тъй като чрез него ще успеем да предложим на клиентите си най-точни подход за маркетингово развитие на нашите клиенти.

4.Изграждане, обновяване и наем на база данни:

Изграждане на база данни в зависимост от таргет групите на бизнес партньорите ни и на база на предварително проучени сектори и параметри на потенциални клиенти. Актуалната база данни е изключително важно перо за всички категории компании. Голяма част от фирмите разполагат с база от данни, които през годините не се актуализират, но всъщност една такава актуализация крие сигурно увеличаване на клиенти и проходи.

Обновяване на база данни пълно обновяване на съществуващи бази данни по сектори и конкретни параметри, според код на икономическа дейност, финансови резултати или осигурени лица.

Наем на база данни по предварително зададени критерии.

5.Академия-  професионални обучения за Вашия Кол Център, както и консултации за:

-Структуриране на екип;

-Структуриране на работен процес;

-Структуриране на приоритетите на отдела;

-Софтуерни решения за отдела;

-Подобряване ефективността на разговорите.

6.Консултации- разполагаме с екип от професионалисти, които могат да направят необходимото проучване за определяне на потенциални клиенти на бизнес партньорите ни. Консултациите имат за цел да се определи точната таргет група на нашите клиенти, както и кои са най-подходящите подходи за работа с таргет групата. Консултациите могат да бъдат приложими както и в началото на разработването на нова бизнес стратегия, така и междинно на определен период от време в зависимост от ефективността и резултатите от предварително заложените концепции за работа. С тази услуга спестяваме на нашите клиенти дългото и несигурно проучване за определяне на потенциални клиенти, тъй като голяма част от бизнеса може да бъде „внедрен“ в браншове, с които до момента не се е работило.

7.Директни продажби-  „Не“ за нас не е непременно отказ, а още една възможност. Чрез специално отработени психологически и емоционални техники, подаряваме на клиента изживяване. Далеч от досадното еднотипно предлагана на различни продукти и услуги, директната продажба за нас е основна цел, а удовлетвореността на клиентите мисия за която работим всеки ден.